CV Acadèmic / CV Académico


UV

 • Programa de doctorat en Comunicació  i interculturalitat (2018 – 2022)
 • Programa de doctorado en Comunicación e interculturalidad (2018 – 2022)

Resultat d'imatges de upf

 • Màster de Lingüística Teòrica i Aplicada (2015-2017). [Web]
 • Máster de Lingüística Teórica y Aplicada (2015-2017). [Web]

Resultado de imagen de UAB

 • Graduat en Estudis d’Àsia Oriental – Japó – (2010-2015).  [Web]
 • Graduado en Estudios de Asia Oriental – Japón – (2010-2015). [Web]

 • Cursets de gramàtica japonesa i traducció de manga (2016). [Web]
 • Cursos trimestrales de gramática japonesa y traducción de manga (2016). [Web]

X Simposio Internacional de Jóvenes Investigadores en Traducción, Interpretación, Estudios Interculturales y Estudios de Asia Oriental

 • Participació com a ponent en aquest simposi, celebrat el 21 de juny de 2019,  amb la presentació de la comunicació Una aproximación a la adaptación y la censura del elemento LGTB+ en el manga y el anime: “La rosa de Versalles” de Riyoko Ikeda.  Aquesta comunicació forma part del projecte de tesi doctoral del programa de Comunicació i Interculturalitat de la Universitat de València. [Web]
 • Participación como ponente en este simposio, celebrado el 21 de junio de 2019, con la presentación de la comunicación Una aproximación a la adaptación y la censura del elemento LGTB+ en el manga y el anime: “La rosa de Versalles” de Riyoko Ikeda. Esta comunicación queda enmarcada dentro del proyecto de tesis doctoral del programa de doctorado en Comunicación e Interculturalidad de la Universidad de Valencia. [Web]

 


https://www.casaasia.es/media/asset_publics/resources/000/056/370/original/Meiji-cartel.jpg

Simposio “Meiji: el nacimiento del Japón universal”

 • Participació com a ponent en aquest simposi per commemorar els 150 anys de les ralacions bilaterals entre el Japó i Espanya. La meva ponència va centrar-se en la lingüística japonesa i vaig realitzar una comparativa entre les estandarditzacions de la llengua  japonesa i la llengua catalana: “La estandarización del japonés y el catalán: la creación de dos modelos lingüísticos”. Aquest simposi es va celebrar el 26 de novembre de 2018 a la seu de Fundación Japón a Madrid. [Web]
 • Participación como ponente en este simposio para celebrar los 150 años de relaciones bilaterales entre Japón y España. Mi ponencia se centró en la lingüística japonesa realizando una comparativa entre la estandarización del japonés y el catalán: “La estandarización del japonés y el catalán: la creación de dos modelos lingüísticos”. Este simposio se celebró el 26 de noviembre de 2018 en la sede de Fundación Japón en Madrid. [Web]

Resultat d'imatges de I Congrès internacional d'Estudis d'asia oriental malaga

I CONGRESO INTERNACIONAL DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ESTUDIOS DE ASIA ORIENTAL

 

 • Participació com a ponent en aquest I Congrès Internacional de l’Associació Espanyola d’Estudis d’Àsia Oriental que es va celebrar a la Universitat de Màlaga els dies 20, 21 i 22 de juny de 2018. En aquest congrès vaig presentar  a la comunitat acadèmica el meu treball de final de Màster “Doblaje, adaptación y censura de los personajes LGTB+ en el anime”. [Web]
 • Participación como ponente en este I Congreso Internacional de la Asociación Española de Estudios de Asia Oriental que se celebró en la Universidad de Málaga los días 20, 21 y 22 de junio de 2018. En este congreso presenté ante la comunidad académica  mi trabajo final de Máster “Doblaje, adaptación y censura de los personajes LGTB+ en el anime. [Web]

Resultat d'imatges de Ediso Barcelona 2017

III SIMPOSI INTERNACIONAL EDISo, Desigualtats i nous discursos social

 • Participació com a ponent en aquest congrés on vaig presentar el meu treball final de Màster: “Doblaje, adaptación y censura de los personajes LGTB+ en el anime.”  durant els dies 28,29 i 30 de juny de 2017. [Web]
 • Participación como ponente en este  congreso en el cual presenté mi trabajo final de Máster “Doblaje, adaptación y censura de los personajes LGTB+ en el anime.” durante los días 28, 29 y 30 de junio de 2017. [Web]